ONTWIKKELINGEN
Op deze plek kun je lezen van mijn laatste ontwikkelingen/inzichten.

Beste Lezer,
Deze site wordt goed bezocht de bezoekeraantallen stijgen.
Ik zou het op prijs stellen om van jullie te horen bijvoorbeeld via het gastenboek.

Op de 'Nieuws' Tab recente foto van de bouw.

Het gaat super met de bouwerij!
                                                                                                                      Foto Irene Wiersma
Deze jongens doen het, van links naar rechts: Sjoerd, Anne-Jan, Tjidde, Sanne, Tim en Maarten.
Op de achtergrond Macci (verreiker)

Circulaire Economie. (zie ook Nieuws)
Steeds vaker hoor je over de Circulaire Economie, als opvolger van de Lineaire Economie.
Bij de Lineaire economie zijn we druk doende met 'Duurzaamheid'. Het begrip Duurzaamheid is rekbaar als kauwgum, en vertelt jou niet waar je staat. Het begrip Circulair daarentegen kwantificeert zichzelf, namelijk op het materiele aspect: verbruik grondstoffen = 0. Natuurlijk is er veel meer te zeggen over het begrip Circulair, maar ik licht grondstoffen eruit omdat het huidige grondstoffen verbruik op korte termijn niet houdbaar is. De bouwsector neemt daarvan 40% voor zijn rekening!!
Op persoonlijke schaal is mijn bijdrage een oplossing voor het grondstoffen probleem veroorzaakt door de huidige manier van onveranderbaar bouwen: Circulair Bouwen met De Nieuwe Aanpak.
Het veelzeggende principiële begrip Circulair moet niet verworden tot 'meer Circulair' of 'minder Circulair', dan gaan we weer terug naar af.
Hoe zorg je ervoor dat op grote schaal Circulair gebouwd gaat worden?
Bovenstaande zal mijn boodschap/vraag zijn op de bijeenkomst op 17 februari over de Circulaire Economie, zie Nieuws.
Wat ook ter sprake komt is waar je zoal tegen aan loopt als 'Green Entrepreneur'.


Bewegende beelden
Klik hier voor een:  Kennismakingsfilmpje
Klik hier voor de Lezing in het Kenniscafe Emmen De toekomst van Wonen en Bouwen van 16 februari 2016: Lezing
Uploaden duurt even, kijk ondertussen eens rond.
Project 4 appartementen Molenstreek 3 NIEUWE BROCHURE
Aanpassingen voor aardbevinggeschiktheid in Vorm, Gevel en het Constructieve ontwerp, Bouwlogistiek zijn nu te zien  in de geheel vernieuwde brochure met begeleidende tekst
Informatie ook te vinden op huizensites.

NIEUWE MOGELIJKHEID: Appartement op alleen de 2e verdieping.

Het is ook mogelijk om een appartement met vrij uitzicht op het zuiden te maken op de 1e verdieping.
Klik hier voor de plattegrond, het uitzicht ziet er zo uit.


Plaatjes uit de brochure:


Overzicht


Appartement Begane Grond


Appartement verdieping in 2 lagen. laag 1


Appartement op verdieping in 2 lagen laag 2


Voorgevel met in te richten Pleintje


Achtergevel met Patio en overdekt Balkon


VISIE EN HET EFFECT OP BOUWWERKEN

Over mijn visie en het effect op bouwwerken kun je hier lezen.
Reageren?, dat kan in het gastenboek.

Project 4 appartementen Molenstreek vertaald in De Nieuwe Aanpak.
Dat ging probleemloos, i.p.v. een staalconstructie een geschakelde en gestapelde (draag)structuur in hout.


Fragment van meergeneratiehuis constructief

Nog niet genoemd:
Uitvoeringsaspect
Bouwen met DNA betekent ook dat je niet per verdieping hoeft te bouwen je kunt van achteren naar voren werken, of van links naar rechts, eerst per eenheid alle verdiepingen en dak en dan de volgende cel. Voordeel is dat per cel meteen het dak erop zit.
Organisatieaspect
Als opdrachtgever kun je nu laten bouwen wat nu nodig is en later probleemloos aanpassen voor wat dan nodig is, groter maar ook kleiner.
Bouwwerken voldoen bij oplevering vaak al niet meer vanwege veranderde omstandigheden, met DNA is dat verleden tijd.Bewegende Bodem
Laatst reportage gezien over de aardbevingen in Groningen, dat was heftiger dan ik dacht.
Op deze site kunje lezen over De Nieuwe Aanpak
. Het zijn bouwblokken van 4,2m * 4,2m, je kunt je eigen bouwwerk daarmee samenstellen. Tussen de blokken zitten dus echt ruimten, zgn. dilataties.
Het kan niet anders dan dat zo'n bouwwerk trillingen goed aankan en ook bewegingen opnemen.


Lees meer

 
Verderop staan deze getallen die ik naar voren haal, want waar hebben we het over?
De bouwsector verbruikt 40 % van de fossiele energie;
De bouwsector produceert 40 % CO2 uitstoot;
40% van alle afval is gerelateerd aan de bouw.

De bouwsector is dus veruit nr. 1, als lineaire grootverbruiker.

Ik start met 4 teasers, ze worden verder uitgewerkt.:

Uitwerking van:
Teaser 1: 99% van alle duurzame inspanningen gaan naar 1/4 van het probleem.

Lees meer

Uitwerking van:
Teaser 2: Het gaat er niet om waarmee je bouwt, maar om hoe je bouwt (voordeel: hoe heb je zelf in de hand)
en
Teaser 3: Met gecertificeerde duurzame materialen kun je niet duurzame bouwwerken maken en met niet gecertificeerde duurzame materialen kun je hele duurzame bouwwerken maken.

Lees meer

Teaser 4
Een accu langs de kant van de straat zetten is nu een milieudelict, hoe zit dat met de huidige manier van bouwen?


Geplaatst maart 2013
De boodschap van deze site is dat de huidige manier van bouwen onhoudbaar is.
Behalve dat, geef ik een oplossing voor wonen en bouwen: De Nieuwe Aanpak, of 'Eindeloos' veranderbaar bouwen'.
Onlangs sprak ik met Hennes de Ridder van de TU Delft. Hij schreef een boek 'Legolisering van de bouw'. Hij komt tot dezelfde conclusie.
Andere insteek is Biomimicry, in Nederland vaak aangeduid met  met Bionica. Zoiets van: je hebt ruim 4 miljard aan gratis research binnen handbereik als je natuuroplossingen gebruikt voor jouw producten.
Het gemeenschapelijke is: een volhoudbare samenleving.
Tussen DNA, Legoliseren, Bionica en C2C, zijn er hoofdzakelijk overeenkomsten, ze geven fantastische tools om het roer om te gooien. Let wel de bouw wordt daardoor weer begrijpelijk!
Bij de BOX tab laat ik iets zien van:

Structuur en Jaarringen
Gebouwen met een basisstructuur en.. jaarringen.

De natuur bouwt met een enorme variatie aan structuren, dat kan ook toegepast worden op een gebouwstructuur. Eerst een gebouwstructuur, daarna pas, met deze structuur, vormgeven aan het gebouw.
Behalve dat hebben we voor de grotere natuurlijke levensvormen ook te maken met zwaartekracht. Een boom wordt per seizoen groter en zwaarder, materiaal wordt toegevoegd bij zwaarder belaste delen. Dat kun je ook toepassen bij veranderbare gebouwen
Bouwwerken kun je helemaal herschikken  kleiner en ook groter, zelfs achteraf!!

Vind je dit aansprekend of wil je meedenken? dan hoor ik dat graag!
                                            ONTWIKKELINGENHet grote probleem waarin wij ons gemanoeuvreerd hebben sinds de industriële revolutie, is het in hoog tempo verbruiken van voorraden die in miljoenen jaren in de aarde gevormd- en verzegeld waren. Het  gaat dus over de eindige beschikbaarheid van mineralen en energie. (30-60 jaar) en de negatieve gevolgen van dit verbruik voor onze leefomgeving.
 

Geen goede openingszinnen voor een site met perspectief. je kunt het ook anders bekijken:
We hebben 60 jaar om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, om te transformeren naar een bio-economie.

Dit geldt ook voor de bouw en het gebruik van het gebouw.
Je zou willen wonen in een gebouw dat bijdraagt aan de oplossing voor onze leefomgeving.

De uitgangspunten van Cradle to Cradle (van Wieg tot Wieg) geven een oplossing, omdat deze producten meer geven dan dat ze nemen.
ABC2C verzorgt deze vertaling van de theorie naar de praktijk, met als uitgangspunt de Cradle to Cradle filosofie.

Het werkveld van ABC2C betreft: Gebouwen en Gebouwgebruik, Energie en Binnenklimaat.
Deze vertaling laat ik zien in de volgende hoofdstukken:


.Gebouwen Algemeen

Over het C2C gedachtengoed is veel te lezen en te horen in publicaties en lezingen. Bij het vertalen naar praktijkoplossingen wordt het opeens een stuk stiller. Dat is jammer want het daadwerkelijk vertalen levert alleen resultaat op. ABC2C is thuis in dit gedachtengoed en kan dit Out of the Box vertalen naar betaalbare praktijkoplossingen.
In de bouw kan veel winst geboekt worden want:

 • De bouwsector verbruikt 50 % van de  fossiele energie;
 • De bouwsector produceert 50 % CO2 uitstoot;
 • Gebouwen herbergen vele tientallen tonnen materialen;
 • Gebouwen die 4 keer langer bruikbaar zijn gebruiken 4 keer minder grondstoffen
 • De juiste energie op de juiste manier ingezet is geen probleem voor onze leefomgeving;
 • Binnenklimaat bepaald voor 25% ons functioneren!

Hieronder een greep uit de eigenschappen die je mag verwachten van een echt duurzaam gebouw.

• de footprint voor wonen is geen probleem voor de leefomgeving, dat geeft een rustig gevoel;Aan het eind van de gebruiksduur bij demontage geen puinhoop maar een materiaal mijn.
• het is je gelukt om ook verantwoording te nemen voor de generaties die na jou komen; 
• als de zon schijnt dan weet je dat je energie produceert;
• je zet de verwarming aan, je staat onder de douche en de teller van de gasmeter (hoeft er niet te zijn) loopt niet, en ook de teller van de elektriciteitsmeter telt niet aan;
• je bent actief betrokken bij je bio-energiegebruik;
• kosten voor verwarmen en warmwater zijn 1/5 van wat je gewend was;
• kosten voor elektriciteit zijn nu nog 1/3 van wat je gewend was;
• je huishouden produceert 10 keer minder CO2 dan een gemiddeld huishouden nu
• je totale maandlasten zijn daardoor lager dan wat je gewend was;
• je huis is 'eindeloos aanpasbaar, groter en ook kleiner, je kunt vrij denken over elke bouwkundige aanpassing in je huis;
• je begrijpt hoe je huis in elkaar zit, je hebt een gebruiksaanwijzing;
• je kunt zelf zonder gevaar je huis veranderen

• aan het eind van de gebruiksperiode geen puinhoop maar een materiaalmijn;
• de natuur profiteert van je huis: groen dak, producerende bomen, nestgelegenheid;
• er is geen beperking in afmeting vorm en materiaal;
• je hebt meer energie door een schoon binnenklimaat.

Bovenstaande eigenschappen geven een ander soort geluk dan b.v. een extra grote slaapkamer.

                                               Naar Boven


Project aan de Molenstreek 3 te Groningen

Ik heb bovenstaande eigenschappen verwerkt in: Wonen met een hoog C2C gehalte aan de Molenstreek 3 te Groningen
Uitgebreide informatie te vinden op www.schonewoning.nl

Binnenkort in uitvoering

Wonen met een hoog C2C gehalte
Voorgevel met pleintje
                                   
                                               Naar Boven

'Eindeloos' veranderbare gebouwen: De Nieuwe Aanpak

Bovenstaande eigenschappen gecombineerd met 'eindeloos' veranderbare gebouwen heb ik uitgewerkt in De Nieuwe Aanpak:  Gebouwen die groter kunnen worden, maar ook kleiner, en elders weer kunnen worden opgebouwd!
De Nieuwe Aanpak gaat uit van een basisblok met de goede gebouweigeschappen (genen). Een basisblok van 4200 bij 4200 voor woondoeleinden en een basisblok van 9000 bij 9000 voor utilitaire doeleinden. Gebouwen dynamisch samengesteld uit deze basisblokken erven de goede gebouweigenschappen van de basisblokken.Hier alvast een plaatje, meer bij de BOX TAB

                                                 Naar Boven


Kennis delen

Belangrijk onderdeel van C2C is het delen van kennis. Kennis delen is een ongemakkelijk fenomeen in de huidige markt en gaat niet vanzelf. Sterker nog, kennis afschermen en exclusief maken is de normale gang van zaken: patenten, octrooien, gesloten systemen zijn het gevolg.
Met deze instelling is het 'ieder voor zich' en zal er niet veel veranderen.
 • Op mijn 2 sites kun je alles lezen, al mijn overwegingen, afwegingen en keuzen.
 • In 300 frisse sheets heb ik voor de Hanzehogeschool en het Alfa college een cursus 'Brede Durzaamheid voor Wonen en Bouwen' gegeven in 4 colleges. Ook beschikbaar voor groepen buiten het onderwijs.
 • De energineaal, een conversietool voor energiedrager, milieueffect en kosten is vrij te verkrijgen.
                                                      Naar Boven


Bouwen met Gebruikt materiaal.

Het materiaal dat ik nu verwerk kan over 100 jaar ofzo weer opnieuw ingezet worden, niet door mij, want dan ben ik ergens anders. Ook nu is er veel gebruikt materiaal waar je fantastische bouwwerken van kunt maken.
Hieronder zie je een plaatje van twee houten deuren. Uit de verf en de verschillende scharnieren kun je opmaken dat de deuren nu voor de 4e keer gebruikt worden. Verder zie je 30 jaar oude beschoeingsplanken en balken uit afgeschreven draglineschotten.

Bij de BOX TAB kun meer zien                                               Naar Boven


Mijn visie op projectaanpak.

Gelukkige gebouwgebruikers zijn belangrijker dan aansprekende vormgeving!
Meer over mijn visie op projectaanpak is te vinden op de 'kennis maken met' pagina. 
ABC2C verzorgt de projectaanpak met:
 • Integrale visie, Out of de Box benadering;
 • Advies geheel onafhankelijk van product, of instanties;
 • Uitwerking van het advies in een ontwerp;
 • Begeleiding uitvoering;
Het resultaat is dus een begrijpbare oplossingen die er aantoonbaar toe doet. Aantoonbaar is belangrijk voor u als klant. Op de 'Links' pagina is het (gratis) boek te vinden van Energie deskundige David J.C.Mackay. Hij heeft als devies: Numbers not Ajectives.
Vrij vertaald: geen kwalificaties maar getallen, of: praatjes vullen geen gaatjes. Waar mogelijk zal ik getallen noemen ter vergelijk. Als hulpmiddel gebruik ik regelmatig mijn Energiniaal.


Voor  bedrijven, maar ook particulieren die C2C willen vertalen in hun bedrijf of woning maar ook inzicht willen in het positieve effect, zowel financieel als voor het milieu is een vrijblijvend gesprek aan te raden.  

Contact gegeven zijn te vinden op de ContactpaginaMaarten Wiersma
.


                                                      Naar Boven