Cradle to Cradle

In deze Rubriek 2 afdelingen:

1 Een algemeen deel
en
2 Antwoorden en Uitwerkingen


1 ALGEMEEN

C2C heeft drie pijlers:
 • Afval = Voedsel
 • Gebruik de inkomende energie uit de zon
 • Geniet van (door) diversiteit
Dit zijn generieke pijlers die alle ruimte laten voor je eigen vertaling. De C2C oplossingen worden getoetst aan 3 criteria te weten Ecologie, Rechtvaardigheid en Economie.


Op www.schonewoning.nl kun je uitgebreid lezen over de vertaling van Cradle to Cradle voor het bouwen.

Belangrijk om te weten:
Het begrip Duurzaamheid is van toepassing op producten die ontworpen zijn op de uitgangspunten Prijs, Prestatie en Esthetiek. Het gaat om het minimaliseren van de negatieve effecten voor de leefomgeving.
Het begrip Cradle to Cradle is van toepassing op producten die ontworpen zij met de uitgangspunten Ecologie, Economie en Rechtvaardigheid. De producten hebben een positief effect op de leefomgeving. 

Een product dat verduurzaamd is, zal altijd, zij het vertraagd, een negatief effect hebben op de leefomgeving. Deze producten op C2C niveau te brengen is onbegonnen werk.
Van belang is het om het ontwerp geheel opnieuw te maken met de Cradle to Cradle uitgangspunten.
Dus niet minder slecht maar helemaal goed.
Hierin ligt de  fascinatie dat ontwerpen veel interessanter wordt. Met verstand van zaken zijn er oplossingen samen te stellen die een hoog C2C niveau behalen. 
Er zijn materialen met een C2C certificaat, mijn conclusie is, dat er veel meer materialen C2C ok zijn, ook zonder certificaat. In de toekomst wordt het leven gemakkelijker als nog meer materialen beschikbaar komen.

Per definitie veelzijdig
Bij elk ontwerp mag je om je heen kijken, wat kan bijdragen?, wat versterkt elkaar? wat kunnen we bundelen. In een begin stadium van een ontwerp kunnen vaak naadloos elementen ingebracht worden, hoe diverser het eindproduct hoe sterker. Het begrip Out of the Box heb ik al genoemd.
Voor een woonhuis zal ik een opsomming geven van vertalingen van C2C aspecten :
 • Hergebruik bestaand materiaal: zo mogelijk het upcycelen van materiaal, b.v. 90.000 kg betonbalk als fundering/grondkering, meubilair, verlichting;
 • Materialen: zo veel mogelijk lokale natuurlijke materialen;
 • Geen kit, lood, purschuim, conserveringsmiddel en p.v.c.;
 • Veranderbaarheid: zonder constructieve ingrepen is elke verandering mogelijk, daardoor gaat het bouwwerk honderden jaren mee, leidingen zitten  in een  toegankelijke goot;
 • Monteren EN Demonteren: alle onderdelen kunnen met een  accuschroefmachine gedemonteerd worden voor hergebruik op hetzelfde niveau, zelfs de betonvloeren en de sanitaire ruimten!;
 • 'Lomp' energie verbruik elimineren om te beginnen;
 • Energie / CO2: Verwarming en warmwater op zonne-energie, elektriciteit alleen voor hoogwaardige toepassing;
 • Water: opvang en gebruik van regenwater, reiniging van 'grijs' afvalwater;
 • Diversiteit: woonvorm jong en oud, werkt beter dan of alleen jongeren huisvesting of alleen ouderen huisvesting;
 • Diversiteit; planten van producerende bomen zoals walnoot en tamme kastanje;
 • Schoon binnenklimaat: geen leidingen op de wand, geen schadelijke materialen en verven gebruiken, geen luchtaanvoerkanalen, maar decentrale aanvoer.
Bovenstaande opsomming is niet uitputtend maar geeft wel een beeld van de omvang van C2C en bouwen.

Heeft u verbouw- of bouwplannen en spreekt de bovenstaande C2C vertaling u aan, dan kan ik in een vrijblijvend gesprek nader uitleg geven.


ANTWOORDEN EN UITWERKINGE
N


Bewegende Bodem

Laatst reportage gezien over de aardbevingen in Groningen, dat was heftiger dan ik dacht!
Op deze site kunje lezen over De Nieuwe Aanpak. Het zijn bouwblokken van 4,2m * 4,2m, je kunt je eigen bouwwerk daarmee samenstellen, desgewenst ook zelf maken. Tussen de blokken zitten dus echt ruimten, z.g.n. dilataties. Wat je er dan 'GRATIS' bij krijgt is, dat zo'n bouwwerk trillingen goed aankan en ook bewegingen kan opnemen zonder scheuren of structurele schade.


Je ziet dat tussen de blokken ruimte zit z.g.n. dilataties (hier voor de duidelijkheid groter getekend.)
Als je de blokken koppelt met rubberen stroken van 18 mm dik, z.g.n. stalmatten, dan heb je een bere-sterke verbinding die een kleine beweging toelaat. Ik heb een paar flexibele koppelstroken getekend in het ROOD.


Zo kun je nooit een gebouw bekijken, op de computer wel. De funderingsbalken zijn voor de duidelijkheid lager getekend.
Je kunt je voorstellen dat bouwwerken gemaakt met De Nieuwe Aanpak kunnen meebewegen met ondergrond.
Ik probeer hier een 3D simulatie van te maken, dat kan even duren.Uitwerking Teaser 1:

99% van alle duurzame inspanningen gaan naar 1/4 van het probleem.
Dan moet ik beginnen met bovenstaande dia uit de presentatie "Groningen oefent met de circulaire samenleving". Wat mij betreft alarmerende getallen, waar doorgaans lauw op gereageerd wordt. Dat is wel te begrijpen, want als je dit tot je door laat dringen dan kun je niet langer in je 'BouwComfort Zone' blijven.
Met bovenstaande getallen en wat eenvoudige rekenarij kom ik tot de volgende dia:Dan blijkt dat alle duurzame inspanningen in de bouwsector besteed worden aan slechts 1/4 van het probleem. Er wordt 3 keer meer energie verbruikt door het korte termijn bouwen, dat moet en kan anders.
Oh ja waar je bijna niemand over hoort dat is het verbruik van grondstoffen! 25.000.000.000 kg per jaar!

Uitwerking van:
Teaser 2 :Het gaat er niet om waarmee je bouwt, maar om hoe je bouwt (voordeel: hoe heb je zelf in de hand)
en
Teaser 3:Met gecertificeerde duurzame materialen kun je niet duurzame bouwwerken maken en met niet gecertificeerde duurzame materialen kun je hele duurzame bouwwerken maken.

Hoe komt het nu dat 3/4 van alle bouwgerelateerde energie in de manier van bouwen zit?
Dat is een lastige want iedereen die betrokken is bij het bouwproces vindt de huidige manier van bouwen normaal. Een vis is ook niet bezig met het feit dat hij in het medium water verblijft.
Wel lastig maar toch niet moeilijk uit te leggen: een fiets die je in een jaar in de prak rijdt is 10 keer duurder dan een fiets waar je 10 jaar plezier aan beleefd. Met bouwwerken is het net zo. We bouwen voor 50 jaar, maar bouwwerken kunnen met gemak de 300 jaar halen. Dat is een. De andere reden is de onveranderbaarheid van de huidige 'monofunctionele' gebouwen. Gebouwgebruik is doorlopend aan verandering onderhevig, gebouwen kunnen dat niet volgen en moeten dus voortijdig gesloopt worden. Dat is twee. Deze site laat De Nieuwe Aanpak zien: 'Eindeloos' veranderbare bouwwerken, ontworpen om te veranderen. 
De focus ligt nu  op peperdure, voor de doorsnee consument onbegrijpelijk certificaten, predicaten en labels. (Dia uit mijn leergang)

Maar we bouwen nog 'normaal' gericht op de korte termijn. Met goede materialen maken we nog steeds slechte bouwwerken.
Voor de knip van de consument en de leefomgeving is het beter om met ongecerticeerd materiaal een bouwwerk te maken gericht op de lange termijn. Dus hoe je bouwt heeft meer impact dan waarmee je bouwt. Aardig aspect : het hoe heb je zelf in de hand.
NB
Als de materialen ok zijn, en de manier van bouwen ook, dan is dat natuurlijk helemaal super

Terug naar begin


 2 Antwoorden op vragen
Antwoord naar aanleiding van Gastenboek reactie van Kor op 09-01-2011.

Biomassa=zonne-energie?
Een betere typering voor biomassa is: 'recente zonne-energie', deze energie is hernieuwbaar.
Bijvoorbeeld myscanthusgras kan groeien op arme gronden en levert tot 2 kg /m2 op, te vergelijken met 1m3 gas.
Aardgas en aardolie zijn in feite ook zonne-energie maar niet hernieuwbaar. Wat in miljoenen jaren vastgelegd is in de bodem, wordt in korte tijd geloosd in de leefomgeving.

Infrastructuur
Elektrische energie en gas worden vervoerd met netwerken uitsluitend voor dat doel aangelegd, het gaat dan niet over pijpleidingen alleen maar ook o.a compressorstations die zorgen voor druk. Als ik op mijn jaarafrekening kijk dan zijn de kosten van deze infrastructuur voor gas plm. 20%.
Stel een woonstraat met 100 huishoudens, heeft dagelijks (dikke duim) 200 auto bewegingen, dat is in een jaar 35200 bewegingen. Stel dat zo'n straat 2 keer per jaar bevoorraad wordt door de pelletboer, dan zijn de kosten voor het gebruik van de al aanwezige infrastructuur (de rijbaan) te verwaarlozen t.o.v. het regulier gebruik. Als je een fiets met fietstassen, bakfiets hebt of een auto, dan kan je zelf ook je pellets ophalen. B.v. 2 zakjes van 15 kg in je fietstas, en twee op de bagagedrager, dan kun je een dag of 5 vooruit als je een goed geïsoleerd huis hebt.

Pellets thuis maken?
Dat kan, er zijn pelletpersen van een duizendje of 3, als je een zagerij in de buurt hebt dan ben je goed bezig. Overigens kun je van alle schone biomassa pellets draaien.
Klik hier  hier voor een handig apparaat die ook versnippert en biomassa aanvoert, kosten delen met een paar buurtgenoten? Een dergelijke machine op een biodieselmotor geeft zelfs geen CO2 uitstoot tijdens de productie van pellets.
Tot slot toch een paar getallen:
De pelletpers uit de link heeft een elektisch vermogen van 3 kW, dat is in een uur dus 3kWh opgenomen vermogen. In een uur produceert dit apparaat 50 kg pellets, dit komt overeen met, even mijn energiniaal pakken, 264 kWh aan verbrandingswarmte.
Dat is een C.O.P. van 88! (sorry voor de afkorting: Coefficient of Performance)
Om mee te vergelijken: een warmtepomp met aardbronnen, als alles goed werkt, heeft een C.O.P. van 4,  met een veel groter investering!
Tot slot voor het beeld, voor een jaarverbruik van 1800 kg pellets moet je dan plm. 36 uur pellets draaien.
Wat kost dat?
Aanschaf pelletpers gezamenlijk met 4 buurmannen/vrouwen: €1000,--
Apparaat gaat 10 jaar mee, afschrijving en onderhoud stel € 125,-- per jaar.
Kosten elektriciteit: 36*3*€0,20= €21,60 per jaar
Kosten voor aanvoer biomassa: €50,-- per jaar
Dan heb je dus voor zo'n € 200,-- per jaar verwarming en warmwater, dit met een productie van 18 kg CO2.
Als je het equivalent van 1000 m3 gas zou verbranden dan produceer je 2000 kg CO2

Dan ben je toch waar je wezen moet?